ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ +662 495-8888
โทรสาร +662 495-8899
Email info@chubb.co.th

คลังสินค้า

คลังที่ 2 อยู่ในศูนย์กระจายสินค้าสิวะดล
เลขที่ 68 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ กม. 9.5
ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ +662 836-6205-6
โทรสาร +662 755-3582 (คลังสินค้า)
โทรสาร +662 755-3583 (PS Service)