อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

บานประตูกันไฟและบานประตูห้องมั่นคง

จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บานประตูนิรภัย และบานประตูห้องมั่นคง สำหรับสำนักงาน ธนาคาร โรงแรม ห้างร้านต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศและช่างผู้ชำนาญในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์

Mini Vault Door New Class 1

Designed with flushed doors and Stainless Steel finish.